15 Luglio 2018 – “Kin no kizu” at Spazio Nu – Pontedera (Italy)