4 Marzo 2018 – “Kin no Kizu” at Spazio NU –┬áPontedera (Italia)6 Gennaio”Kin no Kizu” at Spazio NU – Pontedera (Italia)