7 Gennaio 2017 – “Kin no kizu” at Spazio Nu – Pontedera